Kursy dla dzieci

JUNIOR CLUB
Kurs przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym( 4-6 lat) opracowany tak, aby jednocześnie uczył języka angielskiego i wspomagał naturalny oraz harmonijny rozwój dziecka. Dzieci poprzez różnorodne gry i zabawy oraz piosenki rozpoczynają swoją przygodę z językiem angielskim. Mając na uwadze pierwsze doświadczenia dziecka z nauką języka, dbamy o zapewnienie komfortowych warunków, przyjaznej atmosfery,  wysokich kompetencji dydaktycznych i wychowawczych naszych nauczycieli. Zajęcia dla najmłodszych odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po 50 minut.

KID CLUB
Kurs przeznaczony dla dzieci w wieku 7-9 lat. Opracowany został w oparciu o założenia Nowej Podstawy Programowej. Kurs głównie koncentruje się  na słuchaniu, mówieniu i pisaniu w języku angielskim. Charakteryzuje się dużą ilością zabaw integracyjnych, gier dydaktycznych, które pozwalają nie tylko na efektywniejszą naukę ale również zapewniają wszechstronny rozwój emocjonalno- społeczny. Zachęcamy naszych uczniów, aby już od pierwszych zajęć starali się używać poznane zwroty w języku angielskim. Ponadto nasi uczniowie podczas całego kursu mają możliwość zbierania pieczątek klubowych. Przyznawane są one za wspaniałą pracę i poprawnie wykonane zadanie, co z pewnością motywuje do dalszej pracy, uczy samodyscypliny i odpowiedzialności. Rodzicom natomiast daje kontrolę nad postępami dziecka. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po 50 minut!

TEEN CLUB
Kurs przeznaczony dla dzieci w wielu 10-12 lat, który daje możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności. Charakteryzuje się różnorodnością metod i technik w nauczaniu języka angielskiego. Dbając o ciekawą formę zajęć, efektywność w nauczaniu uczymy różnorodnych strategii zapamiętywania słownictwa i zasad gramatycznych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po 50 minut.

© 2014 English-Club.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.