Kursy dla młodzieży

G-INTENSIVE
Kurs został przygotowany specjalnie dla uczniów gimnazjum. Zależy nam, aby innowacyjne metody oraz ciekawa forma zajęć pozwoliły przygotować naszych uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego oraz aby zajęcia poszerzały wcześniej zdobytą wiedzę i umiejętności. Również i dla tej grupy organizujemy zajęcia, które uczą strategii zapamiętywania słownictwa i zasad gramatycznych. Ponadto zapoznajemy z formułą egzaminu, przeprowadzając wewnętrzny egzamin próbny. Zajęcia odbywają dwa razy w tygodniu i trwają po 50 minut.

M-INTENSIVE
Kurs przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  oraz maturzystów, który został opracowany na podstawie tzw. Nowej Matury. Ponadto kurs ten skupia się na poszerzeniu umiejętności komunikacyjnych zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Opieramy się na autentycznych materiałach językowych i tekstach renomowanych wydawnictw brytyjskich, aby usprawnić umiejętności rozumienia tekstu. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu  i trwają po 50 minut.

© 2014 English-Club.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.